Introduktionsprogrammen

Elever på introduktionsprogrammet som arbetar vid en dator.

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till dig som inte har behörighet till ett nationellt program. Individuellt alternativ är för dig som behöver fler godkända betyg för att kunna söka ett nationellt program eller som har behov av att bygga kunskap och stärka din motivation. Det är också för dig som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning.

Individuellt alternativ ska leda vidare till att kunna söka ett nationellt program, yrkesintroduktion, annan utbildning eller arbetsmarknaden.

Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkänt betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik.

Utbildningen är öppen för elever från grundsärskolan om de vill och bedöms kunna klara av utbildningen.

Individuellt alternativ är inte sökbart. Elever som är behöriga till ett nationellt program kan i vissa fall gå individuellt alternativ.

Programinriktat val (IMV)

Programinriktat val är tänkt att ge dig som saknar behörighet de kunskaper som behövs för att så snart som möjligt kunna antas till ett visst nationellt program (Yrkes- och högskoleförberedande program). Utbildningen är sökbar och står öppen för ungdomar som saknar behörighet till ett nationellt program.
För att antas krävs det att du har godkända betyg i:

  • svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska och minst tre andra ämnen
  • alternativt svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och andraspråk, minst fyra andra ämnen. Du kan följa flera kurser på ett nationellt program samtidigt som du läser de kurser som saknas behörighet.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram.
Här får du en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Du ska både kunna läsa ämnen från grundskolan som du inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. Utbildningen kan utformas både för en grupp elever eller för en enskild elev. Om den utformas för en grupp elever är den sökbar. I annat fall ska huvudmannen och elev komma överens om hur utbildningen ska utformas.

Yrkesintroduktion kan passa i de fall där man uttömt övriga möjligheter för eleven i gymnasieskolan.
Även elever från grundsärskolan kan gå yrkesintroduktion om de vill och bedöms kunna klara av utbildningen.

Elever som är behöriga till ett nationellt program kan i vissa fall gå yrkesintroduktion. På yrkesintroduktion ska du få möjlighet till praktik eller arbetsplatsförlagt lärande.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för dig som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något program i gymnasieskolan, eller annan utbildning. Hos oss kan du också få undervisning i andra grundskole- och gymnasieämnen som du behöver för fortsatt utbildning.

Utbildningen läggs upp efter att dina kunskaper har validerats, det vill säga att man har tagit reda på vilken nivå av utbildning som passar just dig.

Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov.

Programansvarig

Marie Sandström

Hjälpte informationen på sidan dig?