Industritekniska programmet

Två elever i industrilokalerna på Lagman.

Här får du alla kunskaper du behöver för att kunna börja jobba på ett teknikföretag eller studier på högre nivå. Genom vårt samarbete med Teknikföretagen så har vi möjlighet att garantera sommarjobb under utbildningstiden.

Under dina tre år kommer du att få mycket praktiskt arbete varvat med teori. Du kommer att använda skoldatorn för olika arbetsuppgifter. För att koppla teori med praktik så har du minst 15 veckors praktik (APL). Under andra läsåret är du på ett teknikföretag under tre veckor. Tredje läsåret utökas tiden på teknikföretaget till två dagar i veckan.

Alla som går på industritekniska programmet får truckförarutbildning och möjlighet till truckkort samt Heta Arbeten, kran, travers och säkra lyft. Här får du alla kunskaper du behöver för att kunna börja jobba på ett teknikföretag eller studier på högre nivå. Genom vårt samarbete med Teknikföretagen så har vi möjlighet att garantera sommarjobb under utbildningstiden. Utbildningen och yrket passar såväl tjejer som killar.

Inriktningar

Industritekniska programmet har två inriktningar: Svetsteknik och Produkt och maskinteknik.

Svetsteknik

Du får lära dig olika svetsmetoder, programmering, plasmaskärning, datakunskap och kantpressning. Du använder skoldatorn för olika arbetsuppgifter.

Svetsare är anställda inom verkstadsindustri, vid bygg- och anläggningsföretag samt som underhålls- och reparationspersonal vid olika industrier. Svetsarbeten görs exempelvis inom tillverkningsindustrin och det kan även innebära allt från att sköta en automatisk svetsmaskin till krävande specialsvetsning, programmering av svetsrobot, kvalificerad rörsvetsning i stål och rostfritt stål och aluminiumlegeringar.

Svetsarprövning: Förberedande, grundläggande svetsutbildning, för att senare avlägga svetsarprövning enligt europastandard.

Produkt och maskinteknik

Du får lära dig programmering av maskiner, datorkunskap och datorstyrd ritningsframställning (CAD). Du använder också skoldatorn för olika arbetsuppgifter.

CNC-operatörer anställs inom teknikföretagen och arbetsuppgifterna kan innebära allt från skärande bearbetning, till krävande programmering av kvalificerade datorstyrda CNC-maskiner samt att tillverka ritningar i CAD.

Teknikcollege

Lagmansgymnasiets industritekniska program är teknikcollegecertifierat.

Teknikcollege

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen

Gymnasiegemensamma ämnen industritekniska

Kurs

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/svenska som andraspråk 2*

100

Svenska 3/svenska som andraspråk 3*

100

Programgemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen industritekniska

Kurs

Poäng

Industritekniska processer 1

100

Människan i industrin 1

100

Produktionskunskap 1

100

Produktionsutrustning 1

100

Inriktning produkt och maskinteknik

Inriktning produkt och maskinteknik

Kurs

Poäng

Datorstyrd produktion 1

100

Produktionsutrustning 2

100

Produktutveckling 1

100

Programfördjupning produkt och maskinteknik

Programfördjupning produkt och maskinteknik

Kurs

Poäng

Datorstyrd produktion 2

100

Datorstyrd produktion 3

100

Produktionsutrustning 3

100

CAD 1

50

CAD 2

50

Industriteknisk fördjupning 1

50

Industriteknisk fördjupning 2

50

Industriell mätteknik

100

Tillverkningsunderlag 1

100

Tillverkningsunderlag 2

100

Svets grund

100

Inriktning svetsteknik

Inriktning svetsteknik

Kurs

Poäng

Produktutveckling 1

100

Svets grund

100

Kälsvets 1 MAG-svetsning

100

Tillverkningsunderlag 1

100

Programfördjupning svetsteknik

Programfördjupning svetsteknik

Kurs

Poäng

Tillverkningsunderlag 2

50

Datorstyrd produktion 1

100

Kälsvets 1 Metallbågsvetsning

100

Kälsvets 1 Mag

100

Kälsvets 2 Metallbågsvetsning

100

Kälsvets 2 Mag

100

Stumsvets 1

100

Stumsvets 2

100

Industriteknisk fördjupning 1

50

Övriga kurser

Övriga kurser industritekniska

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

100

Individuellt val

200

Kontakt

Programansvarig och mentor för IN23

Monica Gustafsson
Telefon: 0512-319 04

Mentor IN22

Mats Martinsson Produkt- och maskinteknik
Telefon: 0512-312 02
Torbjörn Henningsson Svetsteknik
Telefon: 0512-31202

Mentor för IN21

Mats Martinsson Produkt- och maskinteknik
Esa Karlsson Svetsteknik
Telefon: 0512-311 85

Hjälpte informationen på sidan dig?