Välkommen till Lagmansgymnasiet

Nyheter

  • Praktik utomlands

    På Lagmansgymnasiet planeras arbetsplatsförlagd utbildning utomlands via Ersamusprojektet.
  • Föräldramöte årskurs 1

    Tisdag 12 september är du som vårdnadshavare till elev i årkurs 1 välkommen till föräldramöte.
  • Välkommen på öppet hus

    Den 24 oktober håller Lagmansgymnasiet öppet hus. Passa på att besök oss då!