Erasmus+

Kille med VR-glasögon står framför en bildbakgrund med texten Erasmus+.

Vill du delta i internationella utbytesaktiviteter? Genom Erasmus+ får både elever och personal på Lagmansgymnasiet möjlighet att lära sig av, och tillsammans med andra, runt om i Europa.

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete. Med Erasmus+ får elever och personal på möjlighet att delta i olika utbytesaktiviteter inom andra europeiska länder.

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning. Programmet omfattar vuxenutbildning, yrkesutbildningar och studieförberedande utbildningar. Det vänder sig både till elever och personal och gäller alla länder inom EU. För eleverna kan utbytet vara att delta i undervisningen i en skola eller i arbetsplatsförlagt lärande på företag. Längden på utbytet varierar och kan vara individuellt eller i grupp.

Logotyp Erasmus+

Vad innebär det att Lagmansgymnasiet ingår i Erasmus+?

Det betyder att Lagmansgymnasiet har beviljats kontinuerlig finansiering för utbytesaktiviteter i Europa liksom arbetsplatsförlagt lärande, APL, språkutbyte, jobbskuggning med mera för högskoleförberedande program och yrkesförberedande program som sträcker sig fram till 2027.

Vem kan delta i utbytet?

Alla elever och personal på Lagmansgymnasiet kan delta men det vänder sig främst till elever i årskurs 2 och 3.

Hur många elever på Lagmansgymnasiet kan åka varje år?

Det varierar beroende på hur stort bidrag skolan beviljas från EU-kommissionen. Skolan måste ansöka om bidrag varje år.

Hur och när gick Lagmansgymnasiet med i programmet?

Skolan har ansökt och fått en Erasmusackreditering. Den fungerar som en garanti för finansiering från EU-kommissionen till utbytesaktiviteterna inom programmet fram till 2027. Höstterminen 2023 var första året som Lagmanselever deltog i utbytet. Målet är att gå från enskilda projekt till ett mer systematiskt och långsiktigt deltagande för skolan.

För att få ackreditering måste skolan ansöka hos EU-kommissionen. Det nationella programkontoret i det land som skolan finns i hjälper till med information i processen. Det togs också fram en Erasmusplan av skolans internationella koordinator som är en långsiktig strategisk plan om hur skolan ska arbeta med utbytet.

Hjälpte informationen på sidan dig?