Elevresor

Här kan du läsa vad som gäller för skolskjuts på gymnasiet.

Du som är elev på Lagmansgymnasiet behöver inte ansöka om skolkort utan kan, om du är berättigad till detta hämta ut skolkortet i början på höstterminen. Har du möjlighet att åka med kommunens upphandlade bussar är du inte berättigad till Västtrafikkort.

Du behöver hämta ett nytt skolkort varje läsår, men ditt kort från föregående läsår gäller fram till 15 semptember.

Ansök om skolkort (busskort)

Elever som bor i Vara kommun och läser på annan gymnasieskola gör sin ansökan via vår e-tjänst. Det kan finnas avvikelser i olika kommuner så kontrollera med din gymnasieskola vad som gäller.

Vad gäller för att få ett skolkort?

För att du ska vara berättigad till skolkort ska närmaste färdväg mellan bostad och utbildningsställe vara mer än 6 km. Med skolkortet kan du resa avgiftsfritt med Västtrafiks färdmedel till och från skolan.
Elever som fyllt 20 år eller fyller 20 år på höstterminen innevarande läsår är inte berättigade till skolkort.

Elever som ansöker om eller har beviljats inackorderingstillägg får inte ansöka om skolkort.

Slutar du skolan eller flyttar under pågående läsår måste du återlämna skolkortet till skolan. Om detta inte görs kan du komma att bli ersättningsskyldig.

Vid växelvis boende har elev under 18 år rätt till skolkort om minst en av vårdnadshavarna har minst 6 km mellan bostad och skola (förutsatt att båda vårdnadshavarna bor i Vara kommun). Med växelvis boende menas vanligtvis att du vistas ungefär lika mycket och har ett varaktigt boende hos båda dina vårdnadshavare.

Kontakt vid frågor

Birgitta Lundström
Skoladministratör
Telefon: 0512-311 87

Förlorat skolkort

Om du tappar eller på annat sätt blir av med skolkortet meddelar du detta till din skoladministratör. Kortet kommer då att spärras så ingen annan kan utnyttja det. Efter några dagar kan du hämta ut ett nytt skolkort på skolan. Under dessa dagar får du ett tillfälligt kort. Skolan tar ut en administrationsavgift på 200 kronor för det nya skolkortet.

Glömt kortet hemma

Du som glömt ditt skolkort hemma får själv betala dina resor till och från skolan.

Ersättning för anslutningsresa

Elev som har mer än 6 km mellan bostad och närmaste hållplats/avresestation kan ha rätt till ersättning för anslutningsresa. Ersättning utgår med fyra månadsbelopp på höstterminen och fem månadsbelopp på vårterminen. Utbetalning görs en gång per termin.

Du ansöker om kontant resebidrag i vår e-tjänst.

Hjälpte informationen på sidan dig?