Lagmans bibliotek

Elev som läser bok på biblioteket på Lagmansgymnasiet.

Här får du veta mer om vårt bibliotek och vem du vänder dig till om du har frågor eller synpunkter.

Biblioteket är öppet alla skoldagar mellan klockan 8-16. Här kan du läsa dagstidningar och tidskrifter, sitta och plugga, få tips om bra böcker och låna såklart. Alla på skolan får ett lånekort som ger tillgång till bibliotekets resurser.

Vi har digitala resurser på biblioteket. De kommer du åt via It's learning under rubriken Digitala resurser.

It’s learning. Länk till annan webbplats.

Vårt syfte

Biblioteket är en pedagogisk resurs för elever och personal på skolan. Syftet med verksamheten är att vara en del av att nå ökad måluppfyllelse på vår skola. Vi arbetar för att väcka lusten till att lära genom att läsa.

Frågor

John Peltola
Bibliotekarie
Telefon: 0512-311 98

Hjälpte informationen på sidan dig?