Idrottsprofil/idrottsutbildning

  • Fotboll

    På Lagmansgymnasiet kan du läsa lokal idrottsutbildning (LIU) fotboll samtidigt som du går på ett av våra gymnasieprogram. Här får du veta mer om utbildningen.

  • Ishockey

    På Lagman finns lokal ishockeyprofil (LIP), en samverkansform mellan en skolhuvudman och en eller flera ishockeyföreningar. Här läser du mer om hur du kan kombinera ishockey med dina studier.