Inackorderingstillägg

Du som studerar i en kommunal gymnasieskola på annan ort eller har lång resväg kan ansöka om inackorderingstillägg.

Inackorderin­gstillägg är ett bidrag som du kan få om du behöver bo och studera på en annan ort än på hemorten. För att få inackorderings­tillägg ska du ha en restid, tur och retur, på minst tre timmar per dag mellan hem och skola. Med restid avses tiden från det att du lämnar hemmet till skoldagens början samt tiden från skoldagens slut tills du är hemma. Håltimma(r) i början och slutet av skoldagen räknas inte in i restiden.

Du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt med ersättning för dagliga resor (till exempel busskort).

Om du studerar på en kommunal gymnasieskola ansöker du vanligtvis om bidrag för boende och resor hos din hemkommun.

Hjälpte informationen på sidan dig?