Ekonomiprogrammet

Två elever i klassrum som håller i kurslitteratur.

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.

Inom samhällsekonomin får du veta hur man använder samhällets resurser på bästa sätt. Företagsekonomi handlar om att se på resurser ur företagens perspektiv och tillsammans med entreprenörskap utvecklas dina kunskaper för att starta och driva företag. På ekonomiprogrammet utvecklas också dina kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar.

Inriktningar

Lagmansgymnasiet erbjuder två inriktningar: ekonomi och juridik.

Ekonomisk inriktning

Här får du kunskap inom olika företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, organisation och ledarskap samt marknadsföring. Du får också kunskap som innebär att du får färdigheter i att starta och driva företag.

Juridisk inriktning

Du får kunskap om det svenska rättssystemet och de lagar och regler som styr eller påverkar privatliv, företag och organisationer. Du får även lära dig hur människor tänker, känner och handlar. Även i den här inriktningen får du kunskap som innebär att du lär dig att starta och driva företag.

Gemensamt för inriktningarna

  • Du får en bred utbildning som leder både till vidare studier och arbete direkt inom den ekonomiska sektorn.
  • Du lär dig hur det ekonomiska systemet fungerar och därigenom får du också kunskap om hur de ekonomiska sambanden i världen påverkar dig och hela samhällssystemet.
  • Du lär dig hur förutsättningarna för handel och överlevnad fungerar runt om i världen.
  • Du kommer att kunna starta företag på riktigt genom Ung företagsamhet, där du tillsammans med några kompisar driver ett företag under ett läsår.
  • Du får tillsammans med några klasskamrater en fadder i något företag som hjälper till att visa hur dina kunskaper används i arbetslivet.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen

Gymnasiegemensamma ämnen ekonomi

Kurs

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Samhällskunskap 2

100

Svenska 1/svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/svenska som andraspråk 3

100

Programgemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen ekonomi

Kurs

Poäng

Företagsekonomi 1

100

Privatjuridik

100

Moderna språk

100

Psykologi 1

50

Inriktning ekonomi

Inriktning ekonomi

Kurs

Poäng

Entreprenörskap och företagande

100

Företagsekonomi 2

100

Matematik 3b

100

Programfördjupning ekonomi

Programfördjupning ekonomi

Kurs

Poäng

Redovisning 2

100

Marknadsföring

100

Företagsekonomi-specialisering

100

Inriktning juridik

Inriktning juridik

Kurs

Poäng

Filosofi 1

50

Psykologi 2a

50

Affärsjuridik

100

Rätten och samhället

100

Programfördjupning juridik

Programfördjupning juridik

Kurs

Poäng

Entreprenörskap och företagande

100

Företagsekonomi 2

100

Företagsekonomi-specialisering eller Matematik 3b

100

Övriga kurser

Övriga kurser bygg och anläggning

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

100

Individuellt val

200

Hjälpte informationen på sidan dig?