Specialkost

Här får du veta mer om specialkost i förskola och skola. Du får också information om hur du gör för att ansöka om specialkost.

Specialkost och anpassade måltider

Rutinen för hur Vara kommun hanterar specialkost och anpassade måltider är väl förankrad och beslutad i samarbete med Skaraborgs sjukhus.

Vad menas med specialkost?

Med specialkost menas mat som anpassas efter särskilda behov så som allergier, intoleranser eller andra medicinska skäl (exempelvis celiaki). All form av specialkost anpassas efter dagens lunch.

Ansök om specialkost inför varje nytt läsår

Ansökan om specialkost ska göras via e-tjänst (länk längst upp på sidan) innan varje nytt läsår startar och när behov uppstår eller förändras. Inkommer ingen ny ansökan innan läsåret startar lagas ingen specialkost. Specialkost börjar serveras först efter godkänd ansökan.

Vad krävs för att få specialkost?

För att säkerhetsställa att rätt specialkost erbjuds krävs att aktuellt sjukvårdsintyg bifogas ansökan. Vid kroniska diagnoser bifogas årligen det sjukvårdsintyg man en gång fått från sjukvården.
Sjukvårdsintyget skall vara skrivet av läkare inom specialistvård för barnmedicin eller av specialistläkare i barnmedicin. Undantag är celiaki där dietister inom specialistvård också kan skriva intyg.

Vid konstaterat behov av specialkost inom primärvård ska barn remitteras vidare till specialistvård inom Skaraborgs sjukhus (om inte den behandlande läkaren är specialist inom barnmedicin).

Laktoslåg mat

Maten som serveras i kommunala skolor och gymnasier klassas som laktoslåg. Vid behov av laktosfri dryck finns det att tillgå i skolrestaurangerna. Laktosfri mat till de som upplever en känslighet serveras endast vid mjölkbaserad soppa, risgrynsgröt samt pannkaka. Behov anmäls via e-tjänst.
I kommunala förskolor serveras inte laktoslåg mat utan godkänd specialkostansökan då laktosintolerans är extremt ovanligt vid så låg ålder och behovet ska då konstateras på specialistnivå.

Vad menas med anpassade måltider?

Med anpassade måltider menas mat och måltider som anpassas efter en persons religion, etiska ställningstaganden eller funktionsnedsättning.

Veganska, vegetariska eller fläskfria måltider

Vid behov av fläskfria, veganska eller vegetariska måltider görs anmälan via e-tjänst.
Fläskfria och vegetariska alternativ finns alltid att tillgå i skolrestaurangerna men för att veta hur många vi ska förse med dessa alternativ vid till exempel skolutflykter och för att möta kraven på en ökad beredskap behöver behovet anmälas in till oss via e-tjänsten.

Anpassade måltider vid funktionsnedsättning

Vid funktionsnedsättningar som medför stora svårigheter att delta i ordinarie måltid kan verksamheten behöva erbjuda anpassade måltider. Anpassningen görs stegvis med det långsiktiga målet att barnet/eleven med tiden ska äta så varierat som möjligt efter de förutsättningar som finns.
Har ditt barn behov av anpassningar i måltiden som beror på funktionsnedsättning tas kontakt med närmsta pedagog/mentor som tillsammans med elevhälsoteamet kan göra en bedömning.

Kontakt vid frågor

Kontakta köket på respektive enhet eller skolhälsovården. Behöver du hjälp med din anmälan kan du även vända dig till:

Anki Torstensson
Kostchef
Telefon: 0512-313 21

Louise Thorsson
Kostekonom
Telefon: 0512-318 86

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?