Klagomålshantering förskola och skola

Här kan du lämna klagomål på utbildningsverksamheten i Vara kommun. Detta är en viktig del i vårt kvalitetsarbete.

Lämna klagomål

Här kan du lämna klagomål kring utbildningsverksamheten på våra förskolor och skolor. För att vår utbildningsverksamhet ska kunna hålla en så god kvalitet som möjligt är det viktigt att vi får vetskap om det finns klagmål på vår verksamhet.

Innan du lämnar ditt klagomål

  1. Du vänder dig först till berörd personal på förskolan eller skolan. Personalen behöver få möjlighet att hantera ärendet i första ledet.
  2. Om personalen inte kan lösa ärendet eller du fortfarande inte känner dig nöjd, vänder du dig i andra hand till berörd rektor. Rektor ska nu få möjlighet att hantera ditt ärende.
  3. Om du upplever att ärendet fortfarande inte lösts eller att du inte fått hjälp av berörd personal och rektor har du möjlighet att lämna in klagomål till huvudmannen. Detta gör du genom e-tjänsten.

Tänk på att denna e-tjänst är till för klagomål som berör den faktiska utbildningsverksamheten, det vill säga om du anser att vår förskol- eller skolverksamhet skulle bryta mot någon lag eller förordning.

Om klagomålet rör annan verksamhet

Om du istället har mer generella synpunkter, vänligen använd tjänsten Bättre Vara.

Om ditt ärende gäller felanmälningar på skolfastigheter är du välkommen att använda vår tekniska felanmälan.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?