Försäkringar för barn och elever

Vara kommun har en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Här kan du göra en skadeanmälan vid olycksfall.

Skadeanmälan

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Du gör din skadeanmälan på Protectors hemsida.

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. På intyget ska det framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Kontakt

För frågor, vänligen kontakta Protector Försäkring.
E-post: skador@protectorforsakring.se
Telefon: 08-410 637 00

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?