Om webbplatsen

På den här sidan får du information om vår webbplats och vem du kan kontakta om du har frågor om den.

Om du har frågor om webbplatsen

Kommunikationsavdelningen på Vara kommun har det övergripande ansvaret för innehållet och den grafiska formen på kommunens webbplats. Det dagliga arbetet sköter kommunikationsavdelningen tillsammans med verksamheternas redaktörer.

Kontakt

Vi vill gärna ha synpunkter från dig om hur du tycker webbplatsen fungerar. För att lämna synpunkter kan du svara på frågan "Hjälpte informationen på sidan dig?" som finns längst ned på varje sida.

E-post: kommunikation@vara.se

Maria Joelsson
Kommunikationschef
Telefon: 0512-310 16

Om webbplatsen

Vara kommuns mål är att ha en så lättnavigerad, användarvänlig, enhetlig och väl sammanhållen webbplats som möjligt. Den ska vara partipolitiskt neutral, saklig och aktuell.

Tillgänglighet

Vi arbetar för att göra vår webbplats tillgänglig för alla. Vi försöker skriva alla texter så att de är lätta att förstå. Vi arbetar hela tiden med att vår webbplats ska följa tillgänglighetsdirektivet.

Tillgänglighetsredogörelse

Bilder

Du får inte använda bilderna på sidan utan att kontakta oss.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?