Trafik och gator

 • Använda allmän/offentlig plats

  Vill du exempelvis ordna ett evenemang, ställa en container på trottoaren eller gräva på kommunal mark? Då behöver du olika söka tillstånd. Det gör du här.

 • Dumpade fordon

  Här får du veta vad som gäller för dumpade fordon och hur du går tillväga för att rapportera ett dumpat fordon till kommunen.

 • Parkering

  Här kan du läsa om vilka parkeringsmöjligheter som finns i kommunen. Du får också information om hur du söker parkeringstillstånd.

 • Snöröjning och sandupptagning

  Här hittar du information kring snöröjning, sandupptagning och renhållning av kommunens gator, torg och parker.

 • Säker trafikmiljö

  Här får du information om hur vi som kommun, näringsliv och privatpersoner kan skapa en säkrare trafikmiljö, exempelvis genom farthinder och välklippta häckar.

 • Vägbidrag till enskilda vägar

  Här får du information om hur du söker vägbidrag för din enskilda väg.