Bygga nytt, ändra eller riva

 • Lediga tomter

  Vill du bygga hus i Vara kommun? Här kan läsa mer om hur du går tillväga för att anmäla ditt intresse och få information om lediga villatomter i kommunen.

 • Förhandsbesked

  Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov kan du först söka förhandsbesked. Här får du reda på mer om förhandsbesked och hur du gör för att söka.

 • Vad ska du bygga?

  Här får du reda på om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan för det du vill göra. Du får också veta när du kan bygga utan tillstånd.

 • Nybyggnadskarta

  När du ska bygga nytt inom ett område med detaljplan ska din bygglovansökan innehålla en nybyggnadskarta. Här kan du läsa mer om och beställa nybyggnadskarta.

 • Avgifter för lov och anmälan

  På den här sidan kan du läsa mer om avgifter för lov och anmälan. Du får också exempel på hur avgiften beräknas.

 • Bygglov steg för steg

  Bygglovsprocessen innehåller flera olika steg. Här kan du läsa om av vad de olika stegen innebär.