Avfall och återvinning

På den här sidan får du information om avfallshanteringen och kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg.

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg ansvarar för att ditt hushållsavfall hämtas och tas omhand. Avfall & Återvinning Skaraborg ansvarar för insamling, behandling, planering och information om hushållsavfallet i Vara kommun.

Ohlssons AB är sophämtningsentreprenör.

Frågor om hämtning, abonnemang, byte av kärlstorlek eller tömningsfrekvens hanteras av Avfall- och Återvinning Skaraborg. Även frågor om uppehåll från obebodd fastighet hanteras av Avfall- och återvinning Skaraborg.

Avfall & Återvinning Skaraborg Länk till annan webbplats.

Återvinningscentral Heljeved

Återvinningscentralen i Vara ligger på Fordonsgatan 6.

För öppettider och mer information är du välkommen att besöka Avfall & Återvinning Skaraborg.

Heljeveds återvinningscentral Länk till annan webbplats.

Återvinningsstationer

Det finns flera återvinningsstationer runt om i kommunen. De är obemannade och öppna dygnet runt. Här kan du lämna sorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas. Du kan också lämna tidningar och små batterier.

Adresser till kommunens återvinningsstationer hittar du på sidan för felanmälan.

Felanmälan återvinningsstation

Om återvinningsstationen är nedskräpad eller containrarna behöver tömmas kan du göra en felanmälan.

Miniabonnemang

Om du har lite hushållsavfall kan du ha ett abonnemang med kortare hämtningsintervall. Alternativen ser du på Avfall och Återvinning Skaraborg.

Miniabonnemang Länk till annan webbplats.

Vill du ha ett hämtningsintervall på endast fyra gånger per år så behöver du ansöka om det hos miljöenheten. Du behöver då ha en godkänd kompost och att alla förpackningar ska sorteras ut och lämnas för återvinning på kommunens återvinningsstationer.

Kompost

För att få ha varmkompost behöver du anmäla det till miljöenheten.

En kompost är inte speciellt svårt att anlägga och sköta. Placera varmkomposten i ett skyddat läge, inte för nära stora träd vars rötter kan växa in i komposten.

Slamtömning

PR-Slamsugning Länk till annan webbplats. sköter slamsugningen i Vara kommun.

För dig med enskilt avlopp tömmer PR-Slamsugning din slamavskiljare eller ditt minireningsverk en gång per år. Behöver du fler tömningar per år kontaktar du företaget.

Dispens från tömning en gång per år

Anser du att en gång per år är för mycket, till exempel om huset är ett fritidshus eller du är ensam i hushållet, så kan du söka dispens hos miljöenheten.

Eldning av trädgårdsavfall

Från och med 1 januari 2024 gäller ny lagstiftning i avfallsförordningen. För information gällande eldning besök sidan eldning.

Kontakt

  • Avfall & Återvinning Skaraborg

Telefon: 0500-49 81 85
E-post: info@avfallskaraborg.se
Hemsida: www.avfallskaraborg.se Länk till annan webbplats.

Adress

Avfall & Återvinning Skaraborg
541 83 Skövde

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?