Erbjud praoplats för högstadielever

På den här sidan kan du läsa mer om hur du gör för att erbjuda praoplats till elever på högstadiet. Du kan också se aktuella praktikveckor.

En vecka per år får alla åttonde- och niondeklassare i Vara kommun göra praktik. Under praoveckan får varje elev möjlighet att testa på något av alla de yrken som erbjuds på arbetsmarknaden. Praktiken ger även dig som arbetsgivare en möjlighet att möta framtida kollegor, medarbetare eller chefer. Det är en chans som är väl värd att ta vara på.

Syftet med prao är att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv samt att underlätta för eleven att få en uppfattning om vad det går att jobba med i framtiden och hur en arbetsplats fungerar. Huvudman för praon är skolorna.

Aktuella praoveckor

Praktikveckor under våren 2024 är vecka 15, 16 och 17.

Varje klass har en bestämd vecka där de genomför sin prao. Årskurs 8 har prao under vårterminen och årskurs 9 under höstterminen.

Så erbjuder du praktikplats

Du erbjuder praktikplats genom att lägga upp en platsannons i det digitala verktyget Praktikplatsen.se För att komma igång med verktyget behöver du först fylla i en intresseanmälan om att erbjuda praktikplats. Om du har erbjudit platser tidigare är det bara att logga in.

Det här är Praktikplattformen

För att ombesörja elevernas behov av praoplatser använder Vara kommun ett digitalt verktyg kallat Praktikplatsen. Praktikplatsen är ett verktyg som är upphandlat av Kommunalförbundet Skaraborg och som ger eleverna tillgång till kvalitetssäkrade praktikplatser i hela Skaraborgsregionen. Detta gör att eleverna har ett stort utbud av platser att tillgå för att skapa så likvärdiga förutsättningar för en givande och lyckad prao som möjligt för varje elev.

Eleverna söker fem praktikplatser i det digitala verktyget och blir sedan tilldelade en av dessa. I möjligaste mån försöker systemet tillgodose elevernas första val, men i de fall en plats har flera sökanden kommer denna att slumpvis tilldelas någon av de sökande. Det är därför viktigt att eleverna utnyttjar alla sina fem val. Valet av praktikplatser sker under skoltid i klassrummet.

Om det finns elever som av olika anledningar önskar ordna praoplats utanför praktikverktyget uppmanas de ta kontakt med studie- och yrkesvägledare. Eleverna ska senast en vecka innan praoperioden ta kontakt med handledare på praoplatsen för att få information om schema, arbetsuppgifter, arbetskläder och liknande. Kontaktuppgifter till handledare delges i samband med platsfördelning.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?