Arbetsmarknadsinsatser

Här får du information om vår enhet arbete, sysselsättning och integration och hur de jobbar för varje individs möjlighet till egen försörjning.

Enheten för arbete, sysselsättning och integration har som syfte att utifrån varje individs behov skapa bättre förutsättningar att komma vidare mot egen försörjning.

Vi stöttar dig som behöver stöd för att utvecklas till arbete. Vi är vägen in i kommunens verksamheter och samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Kriminalvården, Individ- och familjeomsorgen, Lagmansgymnasiet, och kommunens HR-avdelning.

Vi har verksamhet på Odengården, Odengatan 23 och i stationshuset, Järnvägsstationen 1 i Vara, där vi utifrån individuella behovsbedömningar erbjuder:

 • vägledning,
 • coaching,
 • arbetsförmågebedömningar,
 • arbetslivsinriktad rehabilitering,
 • arbetsprövning,
 • arbetsträning,
 • praktik och åtgärdsanställningar.

Vi har ett mycket bra samarbete med näringslivet i Vara kommun och utför olika tjänster i vårt arbetslag.

Remiss till Arbete, sysselsättning och integration

I vår e-tjänst kan du som arbetar på myndighet eller annan aktör registrera en remiss till Arbete, sysselsättning och integration.

Arbete, sysselsättning och integrations arbetsmodell

Steg 1 Myndiggörande, personlig kontakt, mentorskap, kartläggning, aktivitet

Vad arbetar vi med?

 • Fastställa uppdraget från den part/myndighet som eventuellt har remitterat
 • Vad vill jag?
 • Närvaro-på plats
 • Tydlighet kring vad som förväntas av mig
 • Vi bygger relationer
 • Motivationsarbete

Vilka aktiviteter kan bli aktuella?

Individuella aktiviteter: övningar, friskvård, promenader, samtal, externa kontakter (exempelvis Arbetsförmedlingen eller vården), social träning, Ny i Sverige skriver in sig, täta uppföljningar.

Checklista: Klar med steg 1

Vi har tillsammans gjort en genomförandeplan/handlingsplan. Jag har uttryckt vad jag vill. Jag vet vad som förväntas av mig. Jag vet vad eventuell part/myndighet har gett för uppdrag. Jag klarar av att vara på plats. Jag är motiverad att ta nästa steg.

Steg 2 Fungera med andra, gruppaktivitet, helheten

Vad arbetar vi med?

 • Fungera med andra
 • Mer motivation att ta mig framåt
 • Arbeta med helheten, exempelvis hemsituationen
 • Komma i tid utifrån min planering
 • Aktivitetsförmåga

Vilka aktiviteter kan bli aktuella?

 • Motiverande samtal, testa på ”våra” arbetsplatser, uppföljningar
 • Gruppaktiviteter: Punkten, Level 2, Jag- stärkande aktiviteter, språkgrupp, friskvård

Checklista: Klar med steg 2

Jag kan fungera med andra. Jag kommer i tid enligt min planering. Jag har mer motivation att ta mig framåt. Jag arbetar med helheten och en strukturerad vardag.

Steg 3 Förhålla sig till andra, utföra arbete, klargöra arbetsförmågan

Vad arbetar vi med?

 • Förhålla mig till andra
 • Utföra arbete
 • Utreda min arbetsförmåga
 • Passa tider utifrån min arbetsförmåga

Vilka aktiviteter kan bli aktuella?

 • SEFRAM/Arbetsträning/arbetsprövning/praktik
 • Arbete i servicelaget/ungdomslaget/anpassade interna arbetsplatser exempelvis kök/städ
 • Körkortsteori, arbete i Sverige, förbättra ditt arbetssökande, exempelvis CV
 • Inskrivning Arbetsförmedlingen(om det inte skett innan)
 • Extratjänst

Checklista: Klar med steg 3

Jag kan förhålla mig till andra. Jag kan utföra ett arbete, tar instruktioner och är redo att ta ansvar för mina resultat. Min arbetsförmåga utreds. Jag passar tider utifrån min arbetsförmåga.

Steg 4 Arbeta självständigt, flexibilitet, uthållighet, ansvar för resultat

Vad arbetar vi med?

 • Samverkan med andra
 • Självständigt arbete
 • Flexibilitet och uthållighet
 • Eget ansvar

Vilka aktiviteter kan bli aktuella?

 • Arbete; särskilt inrättade anställningar. Lönebidrag för utveckling/trygghet/anställning/OSA.
 • Söka jobb/matchning
 • Praktik inför reguljär anställning
 • Sommarjobb

Checklista: Klar med steg 4

Jag kan samverka med andra på ett bra sätt. Jag arbetar självständigt. Jag är flexibel och uthållig. Jag tar eget ansvar och visar på stabilitet.

Steg 5 Egen försörjning, klarar mig självständigt

Vad arbetar vi med?

 • Arbete externt/andra enheter
 • Studier

Vilka aktiviteter kan bli aktuella?

 • Stöd/uppföljning om behov finns

Checklista: Klar med steg 5

Jag har ett arbete eller studerar på heltid(utifrån min arbetsförmåga). Jag har egen försörjning och klarar mig självständigt.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare från Campus Västra Skaraborg finns tillgänglig hos oss 1 dag i veckan. Du som är boende i Vara kommun får då tillgång till stöd och hjälp på plats.

Du är välkommen att boka en tid hos någon av oss studie- och yrkesvägledare. Du kan bland annat få hjälp med:

 • Valprocessen när det gäller framtida studie- och yrkesval
 • Vägledning och information för att du ska nå dina mål och drömmar
 • Att upprätta en individuell studieplan tillsammans med en SYV
 • Frågor kring behörighet och antagning till fortsatta studier
 • Att planera för en gymnasieexamen

Kontakt

Studie- och yrkesvägledning
Telefon: 0510–77 13 33
Telefontid: Måndag – fredag klockan 9.30 – 11.00
E-post: syvcampus@lidkoping.se

Antagning

Har du frågor om antagning, mejla antagning.campus@lidkoping.se

Entrén till Odengården där Arbetsmarknadsenheten finns.

Arbetsmarknadsenheten finns på Odengatan i Vara.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?