Studie- och yrkesvägledning

På den här sidan får du information om det stöd som vår studie- och yrkesvägledare kan erbjuda. Du hittar också nyttiga länkar.

Studie- och yrkesvägledarens uppdrag är att hjälpa elever utveckla sina egna förmågor att fatta välgrundade beslut om framtida studier och yrkesval. Detta görs genom att jag som studie- och yrkesvägledare erbjuder vägledningssamtal, tillhandahåller relevant information och är ett stöd under hela elevens skoltid.

Jag är också en del av elevhälsoteamet här på Lagmansgymnasiet. Det betyder att vi i teamet alltid vill skapa en helhetsbild av eleverna för att ge rätt stöd.

Detta kan du få hjälp med

Vägledningssamtal

I samtal diskutera dina mål, intressen och framtidsplaner.

Jag ger information om olika yrken, utbildningsvägar och karriärmöjligheter baserat på dina individuella behov och förutsättningar.

Jag erbjuder stöd för dig med särskilda behov eller som behöver särskilda anpassningar i din undervisning.

Studieplanering

Få information om olika gymnasieprogram, kurser och inriktningar.

Jag ger också information om behörighetskrav för olika utbildningar och hjälper dig att hitta olika vägar för att nå dina studiemål.

Information om utbildning

Jag ger dig information om olika högskolor, universitet, yrkeshögskolor och andra utbildningsaktörer. Jag informerar om behörighetskrav, antagningsprocessen, kurser och poäng.

Aktiviteter

  • Varje läsår ordnas en sommarjobbsmässa.
  • Elever i årskurs 3 har möjlighet att åka på en framtidsmässa i Göteborg, ”Kunskap och Framtid”.
  • I samarbete med skolans personal ordnas också studiebesök, föreläsningar och utställningar.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Louise Bäck
Telefon: 0512-312 30

Hjälpte informationen på sidan dig?