Kommunalt aktivitetsansvar

Här får du reda på vad kommunalt aktivitetsansvar är och hur vi i kommunen jobbar med det.

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar. Det innebär bland annat att kommunerna måste erbjuda ungdomar som inte går i gymnasieskolan och som saknar gymnasieexamen, lämpliga individuella åtgärder. Syftet är att ungdomarna ska slutföra en gymnasieutbildning.

Vi som arbetar med aktivitetsansvaret får information från gymnasieskolorna om en elev avbryter sina studier. Vi får också information om elever som inte blir antagna eller inte påbörjar ett nationellt gymnasieprogram.

Vårt uppdrag är att ta kontakt med alla ungdomar som omfattas av ansvaret för att stämma av den nuvarande situationen, samt erbjuda en individuell planering.

I första hand vill vi hjälpa till att hitta motivation tillbaka till skolan eller andra studieformer. Ibland händer det saker i livet som gör att utbildningen måste vänta, vi försöker då tillsammans med andra aktörer i kommunen att hitta en meningsfull sysselsättning.

Vill du boka en tid, veta mer om hur vi arbetar eller har andra frågor så är du välkommen att höra av dig.

Hjälpte informationen på sidan dig?