Protokollarkiv

Här hittar du protokoll från kommunens beslutande organ exempelvis kommunfullmäktige, nämnder, utskott samt kommunala bolag och råd.

Kommunens nämnder, bolag och råd

Protokoll från nämnderna publiceras så snart de har blivit justerade. Ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter att sammanträdet har genomförts.

Protokoll från nämnder och utskott som innehåller mycket personuppgifter publiceras inte offentligt men kan begäras ut. Vissa känsliga uppgifter i de publicerade protokollen kan även vara maskerade. Kontakta kommunens kansliavdelning vid begäran av protokoll samt frågor.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?