Vår organisation och verksamhet

 • Kommunens verksamheter

  Här får du veta mer om hur kommunens förvaltningar. Det finns också information om kommunens ledningsgrupp.

 • Kommunens mål

  Övergripande mål och speciella nämndsmål tas fram vid varje mandatperiods start. Här kan du läsa mer om målen som gäller 2024-2027.

 • Planer och styrande dokument

  Här hittar du kommunens författningssamling med bland annat riktlinjer och rutiner.

 • Offentliga handlingar och arkiv

  Här kan du läsa mer om hur du gör för att ta del av offentliga handlingar och hur kommunens offentliga handlingar förvaras för framtiden.

 • Samarbeten regionalt och internationellt

  På denna sida finns information om kommunens regionala och internationella samarbeten. Här kan du också läsa mer om vilka samarbeten kommunen ingår i.

 • Omvärldsanalys

  Här kan du ta del av Vara kommuns omvärldsanalys i korthet.

 • Folkhälsoarbete

  Här kan du ta del av arbetet med folkhälsa och social hållbarhet i Vara kommun.