Borgerlig vigsel

Här kan du läsa om vad borgerlig vigsel är och hur du går tillväga för att boka vigsel.

Borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag som förrättas av en vigselförrättare som utses av Länsstyrelsen.

Börja med att ansöka om hindersprövning

Innan ni kan gifta er i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Hindersprövning innebär att Skatteverket undersöker om det finns något lagligt hinder mot att ni gifter er. I samband med ansökan om hindersprövning kan ni även anmäla vilket efternamn var och en ska ha i äktenskapet.

Det är viktigt att ni ansöker om hindersprövning i god tid före vigseln. Men tänk på att hindersprövningen är endast giltig i fyra månader, så sök inte för tidigt.

Hindersprövning Länk till annan webbplats.

Byte av efternamn Länk till annan webbplats.

Boka vigsel

För att boka tid för vigsel ringer ni till kommunens kontaktcenter. Ni kommer med önskemål om dag, tid och plats som vigseln ska ske och om ni önskar någon särskild vigselförrättare. Kontaktcenter tar kontakt med vigselförättarna och ser om någon är tillgänglig, bokar in vigseln och meddelar er.

Lämna intygen till oss i god tid före vigseln

Efter ansökan om hindersprövning får ni två handlingar från Skatteverket:

  • Intyg Hindersprövning
  • Intyg Vigsel

Båda handlingarna i original ska lämnas till Vara kommun före vigseln. Lämna handlingarna till kontaktcenter i kommunhuset eller skicka dem till:

Vara kommun
Kontaktcenter
Stora Torget 8
534 81 Vara

Om vigseln

Ceremonin är enkel och förrättas enligt ett särskilt vigselformulär. Efter vigseln får ni ett vigselbevis och vi meddelar Skatteverket om vigseln.

Ni bestämmer själva inramningen på vigseln; om ni vill växla ringar, ha brudbukett, hur ni vill vara klädda, om ni vill vigas ensamma eller tillsammans med gäster.

Vid vigseln ska två vittnen vara närvarande. De kan vara släkt eller vänner till er och ska ha fyllt 18 år. Vara kommun kan också ordna vittnen under arbetstid och om vigseln är i kommunhuset.

Platsen för vigseln kan vara i kommunhuset eller någon annan plats enligt era önskemål. Borgerlig vigsel är kostnadsfri och ni behöver inte vara folkbokförda i Vara kommun för att få gifta er här.

Tolk

Om någon av er inte talar/förstår svenska eller engelska, ansvarar ni själva för att en vuxen vän eller släkting kan tolka vad som sägs under ceremonin. Tolken kan även vara vittne. Observera att blivande makar inte kan tolka åt varandra.

Vara kommun har sju vigselförrättare

  • Ann-Britt Martinsson
  • Berit Hallersbo
  • Bodil Warolin
  • Egon Frid
  • Malin Andersson
  • Maria Karlsson
  • Sandra Karlsson

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 27 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?