Vattensäkerhet

Livboj i badhus.

För ett så roligt och säkert besök som möjligt har vi regler för vattensäkerhet. Här kan du läsa dem.

 • Allt bad och utnyttjande av anläggningen sker på egen risk.
 • Följ alltid anvisningar och regler. Lyssna alltid på och följ personalens anvisningar.
 • Alla oavsett ålder som inte kan simma ska av säkerhetsskäl ha sällskap av en vuxen som är simkunnig och som ansvarar för dennes säkerhet. Simkunnighet är 200 meter varav 50 meter på rygg.
 • Tveka aldrig att kontakta personalen om du på något sätt behöver hjälp eller undrar över något.
 • Tänk på att vara rädd om dig själv och andra så att inga olyckor sker.
 • Spring inte i badhusen då det finns en risk att du halkar (exempel på allmänt säkerhetsråd)

Barn som badar

Du som förälder/vuxen/ledare är alltid ansvarig för medföljande barns säkerhet och trygghet. Se till att alltid ha uppsikt över barnen.

 • Barn under 12 år ska alltid badbevakas av en ansvarig vuxen som ansvarar för barnets säkerhet. Med säkerhet menas att den vuxna har barnet/barnen under full uppsikt. För små barn gäller det att befinna sig med max en armlängds avstånd från sitt barn och detta gäller även i de grundaste vatten.
 • Du som fyller 12 år under innevarande kalenderår får bada ensam givet att du kan simma. Du som vuxen kan tänka på att finnas nära så att du har uppsikt om något oförutsett skulle inträffa.
 • Barn som inte kan simma får aldrig vistas i någon bassäng/pool utan att du som vuxen vistas i direkt anslutning till eller badar tillsammans med barnet.
 • Om barnet vill åka i en attraktion, exempelvis vattenrutschbanorna, rekommenderar vi att du själv provar att åka först så att du vet hur den fungerar och kan hjälpa barnet.
 • Åldersgräns i rutschbanan är 7 år. Barn under 7 år får åka tillsammans med en vuxen, dock utan ring.

Tecken på drunkning

Det kan vara svårt att bedöma om en person håller på att drunkna. Här listar vi några tecken på drunkning:

 • Mun vid vattenytan
 • Glasiga och ofokuserad ögon
 • Håret ned över ögonen
 • Står vertikalt i vattnet
 • Hyperventilering
 • Klättrar med armar och ben, inga simrörelser
 • Tysta, ropar inte på hjälp

For your safety

 • Swim at your own risk.
 • The guardian is responsible for their child’s safety.
 • Everyone, regardless of age, who cannot swim must be accompanied by an adult who are able to swim and who is responsible for their safety. The definition of being able to swim is 200 meters of which 50 meters is on the back.
 • Take consideration and respect other guests, staff and rules.
Hjälpte informationen på sidan dig?