Artikeln publicerades 2 april 2024

Resultat tipspromenad - invånarträffen

Nu har vi rättat samtliga svar som vi fick in från tipspromenaden under invånarträffen. Nedan följer frågorna och de korrekta svaren.

Frågor och svar

 1. Fråga: Hur många kvadratmeter gräs klipper gatu- och parkenheten varje vecka?
  Svar: 1. 644 744 m²
 2. Fråga: Hur många dagar förväntas du klara dig utan samhällets hjälp vid en kris?
  Svar: 1. 7 dagar
 3. Fråga: Hur många detaljplaner arbetar vi med just nu?
  Svar: X. 11 st.
 4. Fråga: Hur många beslut fattade miljö- och byggenheten på delegation under år 2023?
  Svar: 1. 1255 st
 5. Fråga: Hur många besök hade vi på Träffpunkten Lärkan under 2023?
  Svar: 2. 6485 st
 6. Fråga: Vilket år invigdes Vara Konserthus?
  Svar: X. 2003
 7. Fråga: Hur många lägenheter förvaltar Vara Bostäder?
  Svar:
  X. 671 st
 8. Fråga: Vad heter Sveriges första kommunala naturreservat?
  Svar:
  2. Ranahult
 9. Fråga: Hur många fysiska utlån gjordes från kommunens bibliotek under 2023?
  Svar:
  1. 83 211 st
 10. Fråga: Hur många utomhusbadplatser, som stöds av Vara kommun, finns det i kommunen?
  Svar:
  2. 8st
 11. Fråga: Hur många procent av flickorna i årskurs 9 sover 6 timmar eller färre per natt under vardagar?
  Svar:
  2. 24%
 12. Fråga: Hur lyder kontaktcenters devis?
  Svar:
  1. En väg in – för snabbare och enklare service

Utslagsfråga: Hur många ärenden har kontaktcenter hanterat den senaste månaden?
Svar: 3800st

Vinnarna kommer att kontaktas per telefon under veckan.