Artikeln publicerades 3 april 2024

Alléskolans huvudbyggnad börjar byggas om i sommar

Rödbrun tegelbyggnad i två våningar med många höga och smala fönster. I förgrunden finns en gata och en allé med träd.

Huvudbyggnaden på Alléskolan kommer att börja byggas om med start i juli/augusti. Först ut är flygeln där bland andra Kulturskolan ska vara.

Projektet kommer att delas upp i fem etapper. Den första omfattar de två våningarna i flygeln mot Allégatan. Nästan hela bottenvåningen kommer att byggas om till Kulturskola. Det kommer bland annat bli undervisningsrum, ensemblerum och personalrum. Ritningarna har Kulturskolans personal varit med och tagit fram.

– Rummen kommer att anpassas så att den passar undervisningen och det ska bli bra ljudisolering. Lektionerna kommer börja på eftermiddagen så att de inte stör undervisningen i klassrummen på ovanvåningen, säger Pelle Nilsson, utvecklingsledare på bildningsförvaltningen, och tillägger att Kulturskolan kommer att få en egen entré.

Kulturskolans nya lokaler är också en del av en trestegsraket. När lokalerna i Alléskolan är klara flyttar Kulturskolan ur sina nuvarande lokaler i Prästgården. Dit kommer eleverna som går i anpassad grundskola att flytta.

De finns på tre olika ställen idag. När allt är klart kommer de finnas centralt samlade, säger Pelle Nilsson.

Under tiden som renoveringen av huvudbyggnaden på Alléskolan pågår kommer vissa lektioner att flyttas till modulerna vid Parkskolan. Föreningsrummet som finns där det tidigare var fik till Allébadet kommer också att användas.

Renoveringen av hela byggnaden kommer att vara klar när höstterminen 2026 byts mot vårterminen 2027, förutsatt att allt går som planerat.

Utvändigt kommer Alléskolan att se ungefär likadan ut. Den största skillnaden är att det blir en tydligt markerad entré mot Skolgatan. Insidan kommer bli en helt annan än idag. Man kommer inte att känna igen sig, säger Pelle Nilsson.

Det är Fiddes el och bygg som kommer att utföra arbetet. Tilldelningen blev klar i mars. De gjorde om- och tillbyggnaden av hus 2 och 3 där lokalerna för bland annat hem- och konsumentkunskap, träslöjd och textilslöjd finns. De lokalerna är redan i bruk.